תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים