תנ"ך - ובני הנכר הנלוים על־ה' לשרתו ולאהבה את־שם ה' להיות לו לעבדים כל־שמר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...