תנ"ך - ישעיהו פרק נז פסוק יט - בורא נוב ניב שפתים שלום ׀ שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...