תנ"ך - ישעיהו פרק נז פסוק ג - ואתם קרבו־הנה בני עננה זרע מנאף ותזנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...