תנ"ך - על הר־גבה ונשא שמת משכבך גם־שם עלית לזבח זבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...