תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים