תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים