תנ"ך - ישעיהו פרק נט פסוק א - הן לא־קצרה יד־ה' מהושיע ולא־כבדה אזנו משמוע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...