תנ"ך - ישעיהו פרק נט פסוק יג - פשע וכחש בה' ונסוג מאחר אלהינו דבר־עשק וסרה הרו והגו מלב דברי־שקר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...