תנ"ך - ישעיהו פרק נט פסוק יח - כעל גמלות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאיביו לאיים גמול ישלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...