תנ"ך - ויראו ממערב את־שם ה' וממזרח־שמש את־כבודו כי־יבוא כנהר צר רוח־ה' נססה בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...