תנ"ך - רגליהם לרע ירצו וימהרו לשפך דם נקי מחשבתיהם מחשבות און שד ושבר במסלותם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...