תנ"ך - שרפים עמדים ׀ ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים׀ יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...