תנ"ך - ויעף אלי אחד מן־השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...