תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ס

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים