תנ"ך - כי־הגוי והממלכה אשר לא־יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...