תנ"ך - תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...