תנ"ך - ספר ישעיהו פרק סא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים