תנ"ך - ישעיהו פרק סא פסוק יא - כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח כן׀ אדני ה' יצמיח צדקה ותהלה נגד כל־הגוים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...