תנ"ך - ישעיהו פרק סא פסוק ה - ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...