תנ"ך - ספר ישעיהו פרק סב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים