תנ"ך - ספר ישעיהו פרק סג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים