תנ"ך - מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...