תנ"ך - ישעיהו פרק סג פסוק ד - כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...