תנ"ך - ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...