תנ"ך - ספר ישעיהו פרק סד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים