תנ"ך - ישעיהו פרק סד פסוק ז - ועתה ה' אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...