תנ"ך - ספר ישעיהו פרק סה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים