תנ"ך - ישעיהו פרק סה פסוק יט - וגלתי בירושלם וששתי בעמי ולא־ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...