תנ"ך - העם המכעסים אתי על־פני תמיד זבחים בגנות ומקטרים על־הלבנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...