תנ"ך - ספר ישעיהו פרק סו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים