תנ"ך - ישעיהו פרק סו פסוק יג - כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...