תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים