תנ"ך - ישעיהו פרק ח פסוק יז - וחכיתי לה' המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...