תנ"ך - הנה אנכי והילדים אשר נתן־לי ה' לאתות ולמופתים בישראל מעם ה' צבאות השכן בהר ציון: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...