תנ"ך - העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...