תנ"ך - בעברת ה' צבאות נעתם ארץ ויהי העם כמאכלת אש איש אל־אחיו לא יחמלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...