תנ"ך - ישעיהו פרק ט פסוק ט - לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...