תנ"ך - ספר ירמיהו

Book of Jeremiah

מספר הסדרים: 32

מספר הפרשיות: 280

מספר הפרקים: 52

מספר הפסוקים: 1364

מספר המילים: 21834

מספר האותיות: 84899