תנ"ך - ירמיהו פרק י פסוק יב - עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...