תנ"ך - ירמיהו פרק י פסוק יג - לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה ארץ הארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...