תנ"ך - ירמיהו פרק י פסוק ג - כי־חקות העמים הבל הוא כי־עץ מיער כרתו מעשה ידי־חרש במעצד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...