תנ"ך - זית רענן יפה פרי־תאר קרא ה' שמך לקול׀ המולה גדלה הצית אש עליה ורעו דליותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...