תנ"ך - היתה־לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על־כן שנאתיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...