תנ"ך - ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...