תנ"ך - ויהי מקץ ימים רבים ויאמר ה' אלי קום לך פרתה וקח משם את־האזור אשר צויתיך לטמנו־שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...