תנ"ך - ירמיהו פרק יד פסוק ח - מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכארח נטה ללון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...