תנ"ך - ספר ירמיהו פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים