תנ"ך - ספר ירמיהו פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים