תנ"ך - כזכר בניהם מזבחותם ואשריהם על־עץ רענן על גבעות הגבהות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...